Public outreach

"Kommentar om rikedom och rättvisa", Svenska Dagbladet (2023) July 17. Link


"Likvärdighet som filosofiskt problem", Demokratin som bildningsväg (ed. Kenneth Abrahamsson, Per-Ola Jansson & Torvald Åkesson) (2022). Link


Filosofisk podcast: Liberalism (2021). Link


"Kommentar och svar om filosofin och klimatfrågan", Svenska Dagbladet (2021) June 1. Link


"Lika möjligheter räcker inte", Sans (2021) No. 4. Co-authored with Nicolas Olsson Yaouzis. Link


"Libertarianerna har fel om äganderätten", Liberal Debatt (2021) No. 6. Link


"Liberalerns syn på rättvisa måste bli mer radikal", Liberal Debatt (2021) No. 4. Co-authored with Nicolas Olsson Yaouzis. Link