Public outreach

"Kommentar om rikedom och rättvisa", Svenska Dagbladet (2023) July 17. Full text


"Likvärdighet som filosofiskt problem", Demokratin som bildningsväg (ed. Kenneth Abrahamsson, Per-Ola Jansson & Torvald Åkesson) (2022). More details


Filosofisk podcast: Liberalism (2021). Listen here


"Kommentar och svar om filosofin och klimatfrågan", Svenska Dagbladet (2021) June 1. Full text


"Lika möjligheter räcker inte", Sans (2021) No. 4. Co-authored with Nicolas Olsson Yaouzis. Full text


"Libertarianerna har fel om äganderätten", Liberal Debatt (2021) No. 6. Full text


"Liberalers syn på rättvisa måste bli mer radikal", Liberal Debatt (2021) No. 4. Co-authored with Nicolas Olsson Yaouzis. Full text